Minął kolejny tydzień obecności albumu „Head Above Water” w sklepie muzycznych oraz w streamingu i serwisach sprzedających muzykę cyfrowo. W dziewiątym tygodniu sprzedaży, według danych z United World Chart, płyta rozeszła się w nakładzie 8 tysięcy egzemplarzy. To najniższy wynik w całej historii sprzedaży tej płyty, ale jednocześnie bardzo niewielki spadek w stosunku do poprzedniego tygodnia.

Według danych z United World Chart płyta rozeszła się już w nakładzie ponad 230 tysięcy egzemplarzy, jednak dane te nie uwzględniają sprzedaży w krajach takich jak Chiny czy Tajwan, więc łączna sprzedaż na świecie jest wyższa.

Album „Head Above Water” zniknął już ze wszystkich amerykańskich notowań Billboard, a dostępne w internecie dane mówią, że w Kanadzie płyta rozeszła się w liczbie 15 tysięcy egzemplarzy. Jeśli chodzi o single to wciąż na listach obecny jest tytułowy.

Pierwszy tydzień: 87,000
Drugi tydzień: 37,000 (124,000)
Trzeci tydzień: 25,000 (149,000)
Czwarty tydzień: 21,000 (170,000)
Piąty tydzień: 18,000 (188,000)
Szósty tydzień: 16,000 (204,000)
Siódmy tydzień: 10,000 (214,000)
Ósmy tydzień: 9,000 (223,000)
Dziewiąty tydzień: 8,000 (231,000)

Dane o popularności z Billboard:
Christian Digital Song Sales #13 (-8)
Christian Streaming Songs #25 (-1)

Podobne Posty